II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Filozoficzne aspekty literatury
Lublin, 26 października 2018 r.

 

26 października 2018 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filozoficzne aspekty literatury” realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas Konferencji mieliśmy możliwość wysłuchania wystąpień Gości Honorowych oraz uczestników, którzy przedstawili wyniki badań naukowych uzyskane w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich.

Konferencję otworzył wykład plenarny Dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. „Humanizacja poprzez język – zadomowienie i subwersja”. Kolejnym Gościem Honorowym był Dr hab. Dariusz Trześniowski prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, który wygłosił wykład pt. „Baruch Spinoza u progu nowoczesności”.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów w dziewięciu panelach dyskusyjnych. Prezentacje dotyczyły aspektów filozoficznych w literaturze zarówno polskiej, jak i zagranicznej.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

  • Dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
  • Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
  • Dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wydarzenie Patronatem Honorowym objęli:

  • Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk
  • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Patronatem medialnym objęli Konferencję:

  • Forum Akademickie
  • Portal pisarze.pl

W składzie Komitetu Organizacyjnego znaleźli się:
– Dr hab. Agata Skała
– Kamil Maciąg
– Monika Maciąg
– Paulina Szymczyk
– Ewelina Chodźko
– Marcin Szklarczyk
– Agnieszka Pytka


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

I EDYCJA KONFERENCJI

Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury. Abstrakty
Redakcja:
Agata Skała
Beata A. Nowak
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

 
 
Facebook