Konferencja Naukowa
Filozoficzne aspekty literatury
Lublin, 27 października 2017 r.
 
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Konferencji.

• do udziału zapraszamy:
– pracowników naukowych, doktorantów i studentów
– badaczy literatury, kultury i filozofii
– przedstawicieli innych dziedzin
• aktualna tematyka
• możliwość zaprezentowania własnych rozważań dotyczących
szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury
• ciekawe wykłady zaproszonych Gości
wystąpienia ustne
• publikacja rozdziałów – 5 pkt. MNiSW
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Filozoficzne aspekty literatury”
jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja ma profil humanistyczny. Do udziału zapraszamy studentów,
doktorantów i pracowników naukowych (badaczy literatury, kultury, filozofii, a także
przedstawicieli innych dziedzin), którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania
dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury.

Jako Goście Honorowi swoją obecnością oraz wygłoszeniem wykładów zaszczycą nas:

 
 
 
Prof. dr hab. Teresa Pękala, Autonomiczne i nieautonomiczne. O regułach gry między filozofią i sztuką
Zakład Estetyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 
 
 
 
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL, Czesława Miłosza spór o uniwersalia
Instytut Filozofii, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
Proponowany zakres zagadnień:
• literatura jako forma filozoficznej refleksji;
• możliwości i ograniczenia filozofii i literatury w dochodzeniu do prawdy (narzędzia
literatury, narzędzia filozofii);
• „prawdziwość” dzieła literackiego;
• metafizyczność w literaturze;
• filozoficzność dzieła objawiającego sacrum;
• inspiracje filozofią w literaturze;
• filozoficzna interpretacja dzieła literackiego;
• filozoficzne wartościowanie dzieła literackiego;
• strategie filozofowania w literaturze: liryka filozoficzna, esej, tragedia, baśń,
powiastka filozoficzna, parabola, apokryf i in.;
• mit w dziele literackim – wymiar filozoficzny;
• wizje historiozoficzne w literaturze
• etos poety/pisarza, etos filozofa

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień.


Patronat Honorowy

 
 


Organizatorzy

 
 
Facebook