V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Filozoficzne aspekty literatury
22 października 2021 r., Lublin/online

• do udziału zapraszamy:
– pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
– badaczy literatury, kultury i filozofii,
– przedstawicieli innych dziedzin;
• aktualna tematyka;
• możliwość zaprezentowania własnych rozważań dotyczących szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury
• ciekawe wykłady zaproszonych Gości;
wystąpienia ustne;
• publikacja rozdziałów
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj);
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia;
• uczestnictwo w formie stacjonarnej lub zdalnej.
🎬 zobacz zapowiedź V edycji, kliknij play

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi prośbami, jak i obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Szczegóły w menu informacje w poszczególnych zakładkach.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Filozoficzne aspekty literatury” jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencja ma profil humanistyczny. Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych (badaczy literatury, kultury, filozofii, a także przedstawicieli innych dziedzin), którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury.

Proponowany zakres zagadnień:
• literatura jako forma filozoficznej refleksji;
• możliwości i ograniczenia filozofii i literatury w dochodzeniu do prawdy
(narzędzia literatury, narzędzia filozofii);
• „prawdziwość” dzieła literackiego;
• metafizyczność w literaturze;
• filozoficzność dzieła objawiającego sacrum;
• inspiracje filozofią w literaturze;
• filozoficzna interpretacja dzieła literackiego;
• filozoficzne wartościowanie dzieła literackiego;
• strategie filozofowania w literaturze: liryka filozoficzna, esej, tragedia, baśń, powiastka filozoficzna, parabola, apokryf i in.;
• mit w dziele literackim – wymiar filozoficzny;
• wizje historiozoficzne w literaturze;
• etos poety/pisarza, etos filozofa.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!


Gościem Honorowym Konferencji będzie:


dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Tytuł wystąpienia: Narracje jako forma argumentacji w sytuacjach głębokich różnic światopoglądowych


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie

IV Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury. Abstrakty
Redakcja:
Agata Skała
[link]


Organizatorzy

 
Instytut Filologii Polskiej UMCS Wydział Humanistyczny
 
Facebook