Sprawozdanie z przebiegu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filozoficzne aspekty literatury

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury odbyła się 27 października 2017 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencję otworzył wykład plenarny prof. dr hab. Teresy Pękali (UMCS) pod tytułem: „Autonomiczne i nieautonomiczne. O regułach gry między filozofią i sztuką”. Przedmiotem wystąpienia była filozoficzna refleksja nad istotnymi zagadnieniami z zakresu filozofii i sztuki. Podjęte tematy ukazywały wzajemne przenikanie, zależności pomiędzy dwoma obszarami nauk humanistycznych.
Kolejnym Gościem Honorowym był ks. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki, prof. KUL, który w wykładzie pt.: „Czesława Miłosza spór o uniwersalia” przedstawił twórczość Czesława Miłosza i poglądy autora w kontekście problemu filozoficznego dotyczącego uniwersaliów, czyli statusu pojęć ogólnych. Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów w dziewięciu panelach dyskusyjnych.
Prezentacje dotyczyły aspektów filozoficznych w literaturze zarówno polskiej jak i zagranicznej. Po każdym z paneli uczestnicy dyskutowali na temat usłyszanych wystąpień.

Komitet Naukowy:
• Prof. dr hab. Teresa Pękala – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Ks. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
• Dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komitet Organizacyjny:
• Dr hab. Agata Skała
• Beata A. Nowak
• Monika Maciąg
• Sandra Czarniecka
• Agnieszka Pytka
• Karolina Lewczuk
• Marcin Szklarczyk
• Kamil Maciąg

Partner organizacyjny:
• Wydział Humanistyczny UMCS

W Konferencji wzięło udział 66 osób z 26 różnych jednostek naukowych. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podjęli próbę filozoficznego oglądu w obrębie literatury, czego owocem była jej aktualizacja oraz integracja środowiska naukowego i promocja nauki.

Patronat Honorowy:
• Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

DSC_1879-1200
DSC_1879-1200
DSC_1894-1200
DSC_1894-1200
DSC_1913-Pano-1200
DSC_1913-Pano-1200
DSC_1935-1200
DSC_1935-1200
DSC_1957-1200
DSC_1957-1200
DSC_1974-1200
DSC_1974-1200
DSC_1982-1200
DSC_1982-1200
DSC_2002-1200
DSC_2002-1200
DSC_2025-1200
DSC_2025-1200
DSC_2045-1200
DSC_2045-1200
DSC_2050-1200
DSC_2050-1200
DSC_2057-1200
DSC_2057-1200
DSC_2065-1200
DSC_2065-1200
DSC_2076-1200
DSC_2076-1200
DSC_2081-1200
DSC_2081-1200
DSC_2091-1200
DSC_2091-1200
DSC_2101-1200
DSC_2101-1200
DSC_2108-1200
DSC_2108-1200
DSC_2114-1200
DSC_2114-1200
DSC_2134-1200
DSC_2134-1200
DSC_2144-1200
DSC_2144-1200
DSC_2151-1200
DSC_2151-1200
DSC_2160-1200
DSC_2160-1200
DSC_2173-1200
DSC_2173-1200
DSC_2182-1200
DSC_2182-1200
DSC_2198-1200
DSC_2198-1200
DSC_2205-1200
DSC_2205-1200
DSC_2209-1200
DSC_2209-1200
DSC_2233-1200
DSC_2233-1200
DSC_2250-1200
DSC_2250-1200
DSC_2251-1200
DSC_2251-1200
DSC_2264-1200
DSC_2264-1200
DSC_2288-1200
DSC_2288-1200
DSC_2294-1200
DSC_2294-1200
DSC_2310-1200
DSC_2310-1200
DSC_2316-1200
DSC_2316-1200
DSC_2327-1200
DSC_2327-1200
DSC_2333-1200
DSC_2333-1200
previous arrow
next arrow
DSC_1879-1200
DSC_1894-1200
DSC_1913-Pano-1200
DSC_1935-1200
DSC_1957-1200
DSC_1974-1200
DSC_1982-1200
DSC_2002-1200
DSC_2025-1200
DSC_2045-1200
DSC_2050-1200
DSC_2057-1200
DSC_2065-1200
DSC_2076-1200
DSC_2081-1200
DSC_2091-1200
DSC_2101-1200
DSC_2108-1200
DSC_2114-1200
DSC_2134-1200
DSC_2144-1200
DSC_2151-1200
DSC_2160-1200
DSC_2173-1200
DSC_2182-1200
DSC_2198-1200
DSC_2205-1200
DSC_2209-1200
DSC_2233-1200
DSC_2250-1200
DSC_2251-1200
DSC_2264-1200
DSC_2288-1200
DSC_2294-1200
DSC_2310-1200
DSC_2316-1200
DSC_2327-1200
DSC_2333-1200
previous arrow
next arrow
Facebook