26 października 2018 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filozoficzne aspekty literatury” realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas Konferencji mieliśmy możliwość wysłuchania wystąpień Gości Honorowych oraz uczestników, którzy przedstawili wyniki badań naukowych uzyskane w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich.

Konferencję otworzył wykład plenarny Dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. „Humanizacja poprzez język – zadomowienie i subwersja”. Kolejnym Gościem Honorowym był Dr hab. Dariusz Trześniowski prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, który wygłosił wykład pt. „Baruch Spinoza u progu nowoczesności”.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów w dziewięciu panelach dyskusyjnych. Prezentacje dotyczyły aspektów filozoficznych w literaturze zarówno polskiej, jak i zagranicznej.

IMG_3858
IMG_3825
IMG_3813
IMG_3800
IMG_3756
IMG_3747
IMG_3711
IMG_3683
IMG_3679
IMG_3678
IMG_3668
IMG_3657
previous arrow
next arrow
IMG_3858
IMG_3825
IMG_3813
IMG_3800
IMG_3756
IMG_3747
IMG_3711
IMG_3683
IMG_3679
IMG_3678
IMG_3668
IMG_3657
previous arrow
next arrow

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

  • Dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP,  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
  • Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
  • Dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wydarzenie Patronatem Honorowym objęli:

  • Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk
  • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Patronatem medialnym objęli Konferencję:

  • Forum Akademickie
  • Portal pisarze.pl

W składzie Komitetu Organizacyjnego znaleźli się:
– Dr hab. Agata Skała
– Kamil Maciąg
– Monika Maciąg
– Paulina Szymczyk
– Ewelina Chodźko
– Marcin Szklarczyk
– Agnieszka Pytka

Facebook