25 października 2019 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury. W wydarzeniu wzięło udział około 40 uczestników reprezentujących 16 jednostek naukowych z całej Polski.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr hab. Iwony Rusek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) pod tytułem „Kategorie Schopenahuerowskie w prozie Wacława Berenta” oraz dr. hab. Macieja Kociuby (Katedra Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) pod tytułem „Poliikoniczność w poezji – między poznaniem pojęciowym a obrazowym”.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wśród prezentacji znalazły się tematy dotyczące m.in. poliikoniczności w poezji, obrazu kobiet w utworach Simone de Beauvoir, twórczości Williama Faulknera oraz synkretyzmu filozoficznego w ,,Spirydione” George Sand. Konferencję zwieńczyła dyskusja uczestników na temat zaprezentowanych prac oraz całościowe podsumowanie Konferencji.

DSC_2818
DSC_2819
DSC_2820
DSC_2823
DSC_2827
DSC_2830
DSC_2873
DSC_2920
DSC_2925
DSC_2944-Pano
DSC_2958
DSC_2963
DSC_3017
DSC_3019
DSC_3021
DSC_3024
DSC_3028
DSC_3044
DSC_3053
DSC_3054
DSC_3057
DSC_3058
DSC_3062
DSC_3063
DSC_3069
DSC_3077
DSC_3112
DSC_3119
DSC_3125
DSC_3138
previous arrow
next arrow

Komitet Naukowy:
• prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, UMCS
• dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH w Radomiu
• dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS
• dr hab. Maciej Teodor Kociuba, UMCS
• dr hab. Iwona Rusek, SWPR Warszawa

Komitet Organizacyjny:
• dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
• Kamil Maciąg
• Monika Maciąg
• Ewelina Chodźko
• Aleksandra Surma
• Alicja Danielewska
• Magdalena Śliwa
• Daria Ciszewska
• Marcin Szklarczyk

Patronat Honorowy:
• Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
• Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Patronat Medialny:
• Forum Akademickie
• Polskie Radio Lublin

Facebook