Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Facebook