Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr hab. Iwona E. Rusek
Collegium Verum w Warszawie
Facebook