Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, UMCS
• Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH w Radomiu
• Dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS
• Dr hab. Maciej Teodor Kociuba, UMCS
• Dr hab. Iwona Rusek, SWPR Warszawa

Facebook