Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS
Dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP w Krakowie
Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH w Radomiu
Dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP w Krakowie

Facebook