29 października 2020 r. odbyła się online IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury. W Konferencji wzięło udział ponad 45 osób z różnych jednostek naukowych.

Konferencję rozpoczęliśmy od wykładu Gościa Honorowego – dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) pt.: Filozofia metafory w polskiej poezji XXI wieku.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Przedstawiciele różnych ośrodków uniwersyteckich prezentowali wyniki badań oscylujących wokół wzajemnych relacji filozofii i literatury. Refleksji naukowej poddano zagadnienia z zakresu antropologii, aksjologii, metafizyki, ontologicznego wymiaru dzieła literackiego czy estetyki. Konferencję zwieńczyła dyskusja uczestników na temat zaprezentowanych prac oraz całościowe podsumowanie Konferencji.

Komitet Naukowy:

 • Dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr hab. Iwona E. Rusek – Collegium Verum w Warszawie

Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
 • Ewelina Chodźko
 • Alicja Danielewska
 • Joanna Jędrzejewska
 • Kamil Maciąg
 • Monika Maciąg
 • Izabela Mołdoch-Mendoń
 • Aleksandra Nurzyńska
 • Marcin Szklarczyk
 • Paulina Szymczyk
 • Magdalena Śliwa
 • Kamila Talarek

Patronat Honorowy:

 • Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL

Patronat Medialny:

 • Forum Akademickie
 • Polskie Radio Lublin
 • TV Student
Facebook