Każdy Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filozoficzne aspekty literatury”

Facebook