V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Filozoficzne aspekty literatury
22 października 2021 r., Lublin/online

• udział:
– pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
– badaczy literatury, kultury i filozofii,
– przedstawicieli innych dziedzin;
• aktualna tematyka;
• możliwość zaprezentowania własnych rozważań dotyczących szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury
• ciekawe wykłady zaproszonych Gości;
wystąpienia ustne;
• publikacja rozdziałów
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj);
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia;
• uczestnictwo w formie stacjonarnej lub zdalnej.
🎬 zobacz zapowiedź V edycji, kliknij play

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury odbyła się 22 października 2021 roku w formie online. W Wydarzeniu wzięło udział ponad 20 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z kraju.

Uczestnikami Konferencji byli studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, którzy podczas spotkania mieli okazję zaprezentować własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury. Gościem Honorowym Wydarzenia był dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), który przedstawił temat pt.: „Narracje jako forma argumentacji w sytuacjach głębokich różnic światopoglądowych”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana Filozoficzne aspekty literatury została zrealizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS
Dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP w Krakowie
Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH w Radomiu
Dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP w Krakowie

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
Ewelina Chodźko
Alicja Danielewska
Monika Iwaniuk
Joanna Jędrzejewska
Kinga Kalbarczyk
Joanna Kozłowska
Kamil Maciąg
Monika Maciąg
Izabela Mołdoch-Mendoń
Konrad Skrzątek
Marcin Szklarczyk
Paulina Szymczyk


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie

V Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury. Abstrakty
Redakcja:
Ewelina Chodźko
Alicja Danielewska
[link]


Organizatorzy

 
Instytut Filologii Polskiej UMCS Wydział Humanistyczny
 
Facebook