Przydatne informacje dotyczące abstraktów wystąpień ustnych:

• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłosić za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 14 października 2021 r.
• tytuły prac, ich abstrakty oraz słowa kluczowe przygotuj w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
– opisz zakres tematyczny opracowania,
– wymień główne metody użyte w opracowaniu,
– wyjaśnij co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
– podaj główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,
• wystąpienia ustne mogą mieć tylko 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres kontakt@literatura-filozofia.pl i uzyskaniu zgody Komitetu Organizacyjnego).

Facebook