V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury odbyła się 22 października 2021 roku w formie online. W Wydarzeniu wzięło udział ponad 20 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z kraju.

Uczestnikami Konferencji byli studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, którzy podczas spotkania mieli okazję zaprezentować własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury. Gościem Honorowym Wydarzenia był dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), który przedstawił temat pt.: „Narracje jako forma argumentacji w sytuacjach głębokich różnic światopoglądowych”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana Filozoficzne aspekty literatury została zrealizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS
Dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP w Krakowie
Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH w Radomiu
Dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP w Krakowie

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
Ewelina Chodźko
Alicja Danielewska
Monika Iwaniuk
Joanna Jędrzejewska
Kinga Kalbarczyk
Joanna Kozłowska
Kamil Maciąg
Monika Maciąg
Izabela Mołdoch-Mendoń
Konrad Skrzątek
Marcin Szklarczyk
Paulina Szymczyk

Facebook